Phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF

Bạn có biết phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF là gì không? Nếu bây giờ chọn giữa 100.000 VND ngay bây giờ và 100.000 VNĐ trong một năm sau. Bạn sẽ chọn cái nào. Và phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF sẽ giúp bạn làm điều đó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về phương pháp này ngay thôi nào.

1) Phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF là gì?

phuong-phap-chiet-khau-dong-tien-dcf

Phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF

Chiết khấu dòng tiền (DCF) là một phương pháp định giá được sử dụng để quy định giá trị của khoản đầu tư dựa trên dòng tiền trong tương lai của nó. Phân tích chiết khấu (DCF) cố gắng tìm ra giá trị của một công ty từ ngày hôm nay, chúng ta dựa trên việc dự đoán về việc công ty sẽ tạo ra bao nhiêu tiền trong tương lai.

2) Tìm hiểu về công thức của phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF là gì?

Công thức chiết khấu dòng tiền (DCF) bằng tổng dòng tiền trong mỗi giai đoạn chia cho một cộng với tỷ lệ chiết khấu được tăng lên theo công suất của số kỳ.

Dòng tiền chiết khấu (DCF) là một phương pháp định giá được sử dụng để quy tính giá trị của khoản đầu tư dựa trên dòng tiền trong tương lai của nó . Phân tích DCF cố gắng tìm ra giá trị của một công ty ngày nay, dựa trên dự đoán về việc công ty sẽ tạo ra được bao nhiêu tiền trong tương lai.

Công thức của chiết khấu dòng tiền dcf là gì?

Công thức dòng tiền chiết khấu (DCF)  được tính bằng tổng dòng tiền trong mỗi giai đoạn chia cho một cộng với tỷ lệ chiết khấu sẽ được tăng lên theo công suất của số kỳ.

Trong khi đó:

CF = Dòng tiền trong thời kỳ.

r = chiết khấu lãi suất hoặc lãi suất.

n = số thời kỳ.

Mô hình của dòng tiền chiết khấu còn được gọi là DCF.

phuong-phap-chiet-khau-dong-tien-dcf

Phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF

CF (dòng tiền)

 CF (dòng tiền) được thể hiện qua khoản thanh toán tiền mặt miễn phí nhà đầu tư nhận được trong một khoảng thời gian nhất định để sở hữu như trái phiếu, cổ phiếu, v.v..

Khi xây dựng một mô hình tài chính của một công ty, CF thường là dòng tiền tự do chưa được kiểm soát qua . Khi được định giá trái phiếu, CF sẽ trả cả tiền lãi và cả tiền gốc.

R (Tỷ lệ chiết khấu)

Đối với mục đích định giá của doanh nghiệp, tỷ lệ chiết khấu thường là chi phí vốn bình quân của gia quyền (WACC) của một công ty. Các nhà đầu tư sử dụng WACC vì nó có thể hiện được tỷ lệ lợi nhuận cần thiết mà các nhà đầu tư mong chờ từ việc đầu tư vào một công ty.

Đối với những trái phiếu, lãi suất của chiết khấu sẽ bằng lãi suất bảo đảm.

N (số kỳ)

Mỗi dòng tiền sẽ được liên kết với một khoảng thời gian. Năm, tháng hoặc quý là khoảng thời gian phổ biến. Các khoảng thời gian có thể được tính bằng nhau, hoặc là chúng có thể tính khác nhau. Nếu mà chúng được tính khác nhau, chúng sẽ được biểu thị dưới dạng thập phân.

3) Công thức phương pháp chiết khấu dòng tiền dcf được sử dụng làm gì?

Công thức chiết khấu dòng tiền DCF được sử dụng để xác định giá trị của một doanh nghiệp hoặc bảo mật. Nó đại diện cho một giá trị mà nhà đầu tư sẽ sẵn sàng trả cho một khoản đầu tư, với tỷ lệ lợi tức yêu cầu cho khoản đầu tư của họ còn được gọi là tỷ lệ chiết khấu. Ví dụ:

  • Định giá được toàn bộ về doanh nghiệp.
  • Để định giá được một dự án hoặc đầu tư trong công ty.
  • Để định giá trái phiếu.
  • Định giá của một cổ phiếu trong công ty.
  • Định giá của một tài sản tạo ra thu nhập.
  • Để đánh giá được lợi ích của một sáng kiến ​​tiết kiệm chi phí tại công ty.
  • Để định giá bất kỳ  thứ gì tạo ra (hoặc có tác động đến) dòng tiền.

4) Công thức của phương pháp chiết khấu dòng tiền dcf cho bạn biết điều gì?

Khi bạn đánh giá một khoản đầu tư tiềm năng, điều quan trọng là bạn phải tính đến giá trị của tiền theo thời gian hoặc tỷ lệ hoàn vốn mà bạn mong muốn nhận được.

Công thức chiết khấu dòng tiền DCF tính đến số tiền bạn mong đợi kiếm được và giá trị kết quả là số tiền bạn sẵn sàng trả cho một thứ gì đó, để nhận chính xác được tỷ lệ hoàn vốn đó.

  • Nếu giá trị  DCF mà bạn trả sẽ ít hơn thì tỷ lệ hoàn vốn của bạn sẽ cao hơn tỷ lệ chiết khấu.
  • Nếu giá trị DCF mà bạn trả sẽ nhiều hơn thì tỷ lệ lợi nhuận của bạn sẽ thấp hơn chiết khấu.

5) Tại sao bạn cần phải biết phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF?

phuong-phap-chiet-khau-dong-tien-dcf

Phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF

Một trong những nguyên do cơ bản của tài chính đó là “đồng tiền ở thời điểm hiện tại có giá trị cao hơn cùng đồng tiền đó trong tương lai”. Vì nó có liên quan đến một khái niệm đó là “giá trị thời gian của tiền” (time value of money). Nguyên do tiền trong tương lai bị giảm giá trị so với thời điểm hiện tại là do mọi người có xu hướng muốn có tiền ngay lập tức hơn, cũng như những rủi ro từ đó.

Lời kết

Hy vọng với những thông tin mà bài viết trên đã cung cấp sẽ giúp bạn biết thêm về phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF và có những lựa chọn thật hiệu quả và đúng đắn nhé!!!

TIN TỨC LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *